१.पर्यावरण ( Environment)  म्हणजे काय ? उतर. आपल्या सभोताली असलेले  वातावरण, जे आपणास व इतर जीवास  प्रभावित करते 2. भारत मध्ये  सबसे जास्त  वन कोणत्या राज्यात आहेत ? उतर. मध्य प्रदेश 3. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड यांच्या द्वारे कोणते  प्रदूषण होणार ? उतर. वायु प्रदूषण 4. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड परीक्षा कोणत्या प्रदूषण